top of page

spin turn trance 

Pressemeddelse i forbindelse med udstillingen Spin Turn Trance på Galleri Kant 2014. 

 

 

Det er en stor fornøjelse at åbne 2014 med en soloudstilling med den danske maler Birgitte Støvring (1982).

Udstillingen Spin Turn Trance præsenterer en serie nye malerier, hvor Støvring tager udgangspunkt i "Danseren" og den rituelle dans; den urgamle bevægelsesform, som uanset hvor og hvornår i verden, den er blevet danset, har haft mytens karakter og har fungeret som overlevering af arketypisk visdom.

 

I arbejdet med Spin Turn Trance har Støvring haft fokus på sufiernes dans, hvor man i gentagelser drejer og hvirvler for at komme i trance og for derigennem at opnå kontakt med og forene sig med Gud. Sufismen er en retning inden for islam med rødder i mystikken, religion og filosofi. Den er opstået i 700 - tallet under påvirkning af bl.a. indisk filosofi og nyplatonisme. Bøn, ihukommelse, meditation, faste og dans er alle dele af den udøvende sufis åndelige praksis. Den energi og kraft, som udløses i sufidansen, er baggrunden for Støvrings fascination og har været katalysator for udstillingens tilblivelse.

 

"Denne dans om hjertets akse har optaget mig, og den dansende er blevet det centrale i de nye værker. Jeg har dog ikke været interesseret i at gengive en tro kopi af en sufidanser, men har mere været interesseret i at fremkalde nogle af de meditative egenskaber eller kvaliteter, som jeg synes, at dansen besidder. Mine værker handler om gentagelser og om igennem gentagelser at komme i en trancelignende tilstand. Jeg har været interesseret i at opløse mine figurer som en form for symbol på den sammensmeltning, der under dansen synes at forekomme imellem den dansende og de omkringværende omgivelser. Det har også været tilsigtet at ophæve skellet imellem det indre og det ydre rum, at skabe en bevægelse hen imod en total åbenhed. De få fragmenter af rum eller scener, der optræder i mine billeder er åbne og gennemtrængelige. Nogle af "mine dansere" fører også tankerne hen imod marionetdukker, som bliver ledt. Jeg har ønsket at skabe en kritisk åbenhed overfor, hvornår man bliver vejledt og guidet, og hvornår man bliver styret og vildledt i forhold til åndelige spørgsmål..." Birgitte Støvring, december 2013.

 

Med denne udstilling tager Støvring således afsæt i en specifik tematik, og kompositorisk balancerer hun imellem abstraktion, figuration og indhold. Figurerne er stadig til stede, men går i højere grad i symbiose med tid og sted. Beslutninger i forhold til flade, form, farve og stoflighed vidner om Støvrings fortsatte optagethed af maleriets grundpræmisser, men hvor de tidligere værker var iscenesættelser med aflæselige referencer synes Spin Turn Trance genereret gennem intuitive sammenstillinger og står dermed åben for en flertydig fortolkning.

 

bottom of page