top of page

Pile ved flodbredden

3.jpg

Pressetekst

_ _ _ 

Birgitte Støvring
PILE VED FLODBREDDEN 26.10 - 03.12 – 2019

UDSTILLINGSSTEDET.dk

_ _ _ 

Birgitte Støvrings udstilling PILE VED FLODBREDDEN tager sit afsæt i Artemis, der i den græske mytologi er jagtens gudinde. Artemis fremstår som en sammensat gudinde - både blid og barsk. Hun er kærlig som dyrenes beskytter, men straffer samtidig den jæger, der ikke formår at bringe det dræbte dyr som offer til hende.

I sit arbejde med PILE VED FLODBREDDEN har Birgitte Støvring taget på sig at undersøge Artemis natur, og arbejdet med gudinden har kickstartet en række malerier og akvareller med jagtscenen i centrum.

Støvring har i særdeleshed været optaget af Artemis modsætningsfyldte karakter, hvor polære kræfter synes forenet i én og samme person. Med spor fra kinesisk filosofi, og ideen om Yin og Yangs tilstedeværelse i alt, udspiller der sig i Støvrings billedunivers på lignende vis en søgen efter ligevægt.

Flere af billederne er bygget op omkring en midterakse. Billederne kan minde om papirklip, og med en klar inddeling i helt eller delvist gennemfarvede felter, flimrer de collageagtigt, og sår tvivl om forholdet mellem figur og baggrund. Ligeledes kan der ses en forhandling mellem figuration og abstraktion i billederne.

I dette billedrum tager fortællingen form, og som i en balanceakt over Artemis karakter går de forskellige billedelementer i spil og interaktion med hinanden. Gudinden er synlig i flere af billederne men blander sig med flader og mønstre. En hjul er også et gennemgående billedsymbol, bevægeligt og dynamisk.

Systemet synes dog aldrig fuldkomment i Støvrings billedunivers, og måske netop derfor, åbner billedsproget sig og giver beskueren mulighed for at bevæge sig ind i malerierne.

Med stor opmærksomhed konstruerer Støvring sit billedrum, og som en meditativ undersøgelse med gentagelse på gentagelse kigger hun både på egen og andres natur: ”Lever jeg i overensstemmelse med egen natur, og jager jeg det rette sted?”


_ _ _ 

 

1.jpg
bottom of page