artist statement 

Primært arbejder jeg med maleriet, hvor flere betydnings niveauer og fortællinger udvikles gennem konstruktionerne af billedet. Menneskekroppen er ofte central i mine værker, hvor den visualiseres i opløsning og dialog med form, farve og flade. Mit hovedfokus er mødet imellem figuration, abstraktion og indhold - jeg ønsker med mine værker at skabe en balance af disse tre. 

 

Ofte arbejder jeg serielt. I min seneste række af billeder har jeg fx arbejdet med den rituelle dans - særligt sufidans. Tidligere har jeg lavet en billedserie, kaldet ”Vandreren”, hvis omdrejningspunkt var mine egne pilgrimsrejser i blandt andet Nepal og Sydspanien. 

 

I mine igangværende billeder arbejder jeg med spejlinger - eller dobbeltbilleder. Denne proces repræsenterer en mulighed for en motivisk opløsning. Jeg ønsker at undersøge, hvorledes spejlingerne griber ind i hinanden igennem min leg med kroppens opløsning og samling. Det er som en rytme, men hele tiden med små brydninger i symmetrien. Jeg forsøger hermed at gøre maleriet levende i dets form. Endvidere er jeg optaget af den kraftige symbolbetydning, motivet i sig selv derved opnår. 

 

Med udgangspunkt i dette koncept lader jeg efterfølgende mediet tage over. Jeg mener som udgangspunkt, at maleriet er ordløst - at det under processen skal have lov til at udvikle sit eget sprog. Det er vigtig for mig, at der i denne proces både er plads til en fast styring, men også til de tilfældigheder som opstår. Det indholdsmæssige og det formelle skal supplere hinanden. 

 

Temaet for disse nye billeder er ’forbundet’. Jeg ønsker gennem disse værker at formidle et univers, hvor mennesket eller kroppen ikke forståes som en isoleret størrelse, men som værende i et evigt samspil med omgivelserne. Intet liv opstår af sig selv, og intet i universet fungerer i sig selv - alting er i forbindelse. 

 

Med mine billeder ønsker jeg at åbne vinduer ud imod en sanselig og gådefuld verden. Jeg ønsker igennem mine intuitive sammenstillinger at kunne skabe et rum, som beskueren kan træde ind i. Et rum som åbner op for fortolkningsmuligheder.